در حال بارگذاری ...
  • lms
  • اذان صبح
    طلوع خورشيد
    اذان ظهر
    غروب خورشيد
    اذان مغرب
    نیمه شب شرعی
    اوقات به افق:
    دقت 3± دقیقه
  • sabtnam
  • dabirestan
  • dabirestan dore1
  • dabestan