برگزاری سمینار هوش مصنوعی با موضوع :

آینده علم و تکنولوژی در حضور هوش مصنوعی 

با حضور استاد پروفسور یحیایی

چهارشنبه ۲۲ آذرماه : دانش آموزان پایه دهم کلیه رشته های فنی و نظری 

پنجشنبه ۲۳ آذرماه : دانش آموزان پایه  های یازدهم و دوازدهم  رشته های نظری 

 

پیمایش به بالا