معرفی مدیریت مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی (ره)

     

      جناب آقای دکتر مهدی آهنگری ، متولد ۱۳۴۵

 • کارشناسی مهندسی الکترونیک دانشگاه امیر کبیر

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر

 • دکترای مدیریت یادگیری الکترونیکی از دانشگاه شیراز

 • ۳۳ سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش(از سال ۱۳۶۸)

 • مدرس و کارشناس آموزشی دانشگاه امیرکبیر

 •  معاون دبیرستان البرز

 • موسس مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی

 • ۲۵ سال مدیریت دبیرستان و هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی

 • مشاور وزارت آموزش و ‍‍‍پرورش طی ۲۰ سال

 • مشاور وزیر و معاونین وزیر آموزش و پرورش

 • مشاور رییس دانشگاه فرهنگیان

 • از موسسین دانشگاه فنی حرفه ای

 • مشاور رییس دانشگاه فنی حرفه ای

 • ز موسسین شبکه رشدمدیر شبکه جامع آموزش و پرورش

 • مدرس دانشگاه فرهنگیان

 • مشاور توسعه ارتباطات وزارت صنایع

 • مدرس دانشگاه فنی حرفه ایمدیر آموزش های برون مرزی شیراز

 • مشاور دانشگاه مالک اشتر

پیمایش به بالا